• Sted Norsk design- og arkitektursenter (DOGA), Hausmannsgate 16, Oslo
  • Arrangør Oslo arkitekturtriennale, Battle of Ideas og Norsk design- og arkitektursenter (DOGA)
  • Dato
  • Klokkeslett -
  • Emner Nyheter Nyheter OAT
  • Del Kalender

Relatert

Bilde-arrangement

Battle of Ideas

Den åpne byen - hvordan skape en by for tilhørighet?

De siste årene har folkevandringen i verden økt i rask takt. De ferskeste tallene fra FN viser at ti prosent av Europas befolkning er født i et annet land enn det de bor i. Oslo er en by med stor tilstrømming. Innen 2030 vil befolkningen ha økt med en tredel, og mer enn halvparten av de som bor i byen, kommer trolig til å være innvandrere eller etterkommere av innvandrere.

Mange samfunn spør seg nå hvordan de skal imøtegå en slik tilstrømming av folk med ulike tradisjoner, bakgrunner og trosretninger. I en stadig mer globalisert verden tar man ikke lenger tilhørighetsfølelsen til et sted for gitt. Men hva innebærer det egentlig å høre til et sted? Er det viktig at folk skal føle at de har bånd til et bestemt sted? Eller er det like greit å høre til mange steder, eller kanskje ingen steder? Hvordan blir vårt syn på og planlegging av byen påvirket av omskiftningene som foregår?

I samsvar med en multikulturell politisk tilnærming har mange bydesignere den siste tiden tatt i bruk en bydesign der man «skaper rom». De vil bruke design til å skape tilhørighet gjennom minner, identitet og fellesskap knyttet til et bestemt sted. I byplanleggingskretser har fellesskaps- og ressursdelingsinitiativer og brukerdeltagelse blitt populært. Men kan slike inkluderende tiltak gi oss en følelse av tilhørighet i en åpen by? Eller er det en fare for at deltagelse i lokale designprosesser bare blir et mål i seg selv, snarere enn et stimuli til et bredere demokratisk engasjement i utformingen av byen?

Hvor går veien framover i folkevandringenes tidsalder, og hvordan kan arkitekter og byplanleggere arbeide best for å legge den?

Dette arrangementet er initiert av Battle of Ideas, en internasjonal debattfestival i London, og er en del av forprogrammet til Oslo arkitekturtriennale 2016 i samarbeid med Norsk design- og arkitektursenter (DOGA). Hovedtemaet for OAT 2016 er arkitektur og tilhørighet i folkevandringens tidsalder, og har tittelen After Belonging: A Triennale In Residence, On Residence, and the Ways We Stay in Transit.

Battle of Ideas 2015 arrangeres helgen 17. og 18. oktober på Barbican, London, med frisk og usensurert debatt av samfunnsaktuelle britiske og internasjonale temaer. I tillegg arrangerer festivalen ordkamper over hele Europa. For første gang kommer «Battle of Ideas» til Norge, og slaget skal stå om temaet for for Oslo arkitekturtriennale i 2016, After Belonging.

Deltakere:

Kenneth Dahlgren, Samfunnsvitenskapelig leder for Rodeo Arkitekter AS

Adnan Harambasic, Arkitekt, partner i SAAHA

Penny Lewis, Foreleser ved Scott Sutherland School of Architecture, Robert Gordon University, medgrunnlegger av AE Foundation

Alv Skogstad Aamo, Arkitekt, urbanist og partner i DARK Arkitekter

Ordstyrer:

Alastair Donald, Underdirektør i Future Cities Project, leder for arkitekturprogrammet ved British Council