Header InResidence

Utlysning etter assosierte prosjekter

Last ned PDF med fullstendig utlysningstekst her.

Oslo arkitekturtriennale (OAT) 2016 søker uavhengig finansierte og organiserte prosjekter til å ta utfordringen fra det kuratoriske rammeverket til årets triennale: After Belonging: A Triennale In Reisdence, On Residence and the Ways we Stay in Transit. Disse assosierte prosjektene skal mangfoldiggjøre perspektivene og formatene som diskuteres under triennalen, og kan omfatte alt fra utstillinger og arrangementer til alternative media. En komité sammensatt av representanter fra OAT og sjefskuratorene skal gjennomgå og velge ut lokale og internasjonale bidrag. De utvalgte programmene blir den del av triennalens offisielle program.

De assosierte prosjektene kan knyttes til triennalens generelle tema, og da særlig til det kuratoriske rammeverket til On Residence-programmet eller til hvilket som helst av stedene og emnene som er behandlet i In Residence-programmet. Formatet kan være utstillinger, offentlige debatter, visninger, mobile scener eller samlinger, men trenger ikke å være blant disse. Det oppmuntres til å bruke alternative uttrykk, som for eksempel dukketeater, radio eller TV-programmer.

De assosierte prosjektene kan utvikles av arkitekter, byplanleggere, kunstnere, kuratorer og andre fagpersoner, akademikere eller institusjoner fra hele verden som ønsker å bearbeide grunntanken som presenteres i denne triennalen.

De assosierte prosjektene kan ta for seg problemstillinger som er presentert i On Residence-programmet, som kretser rundt fem domener: teknologien til et liv i bevegelse, møblering av After Belonging, det globale hjemmets markeder og territorier, grenser andre steder og beskyttende midlertidighet.

De assosierte prosjektene kan også knyttes til hvilket som helst av de ti stedene i In Residence-programmet eller generelt de globale problemstillingene de representerer. De utvalgte emnestudiene dekker et vidt spekter problemstillinger i ulik målestokk, og skal sammenfatte den forvandlingen av tilhørighetsfølelsen vi ser i dag.

Finn utfyllende informasjon om de ulike emnestudiene her.

Steds- og tidsavgrensning

Triennalen ønsker å ta imot prosjekter som skal inkluderes i programmet i Oslo sammen med utstillingen After Belonging: In Residence på Nasjonalmuseet – Arkitektur; utstillingen After Belonging: On Residence på Norsk design- og arkitektursenter (DOGA); en offentlig konferanse og en rekke utvidede og offentlige programmer som skal finne sted fra 8. september til 27. november 2016.

Bidragene kan også, men må ikke, ta for seg hvilket som helst av In Residence-emnestudiene, eller stedene – fra Colombia til København, Dubai, Italia, Kirkenes, Lagos, New York Stockholm eller Oslo. Prosjektene kan vare så lenge som nødvendig innenfor triennalens varighet. Det er en glede for Oslo arkitekturtriennale 2016 å utvide rammene for de diskusjonene som foreslås i After Belonging, og å nå ut til et større publikum.

Prosjektenes format

Det er ingen begrensninger knyttet til bidragenes format. Det kan blant annet være:

UTSTILLINGER

En utforsking av temaet fra After Belonging gjennom utstilling av fotografier, modeller, konstruksjonsdetaljer, materialprøver, tapeter, juridisk dokumentasjon eller hvilke som helst andre gjenstander eller media som kan få publikum til å forstå hva de ulike definisjonene av “hjem” er i dag.

ARRANGEMENTER

Tiltak, små teaterstykker, filmvisninger og fremførelser basert på det foreslåtte temaet. Disse arrangementene kan knyttes til Oslos kulturprogrammer og -scener med det mål for øye å la triennalens diskusjon spille en aktiv rolle i byens kulturliv.

OFFENTLIGE KONFERANSER

Offentlige forelesninger, debatter eller samtaler som utforsker triennalens tema og som bidrar til å formidle diskusjonen til ulike domener og publikum.

WORKSHOPS

Seminarer og workshops der fagpersoner tar opp problemstillinger knyttet til det kuratoriske rammeverket med utgangspunkt i ulike fagretninger, og der man utforsker romlige, materielle, digitale, teknologiske og juridiske forutsetninger for den moderne forvandlingen i boligmønstre.

MIDLERTIDIGE INSTALLASJONER

Midlertidige paviljonger eller byggverk i offentlige rom i nærheten av hovedutstillingen eller triennalens utstillingsrom, eller andre områder som er åpne for offentligheten.

TURER

Guidede turer der fagpersoner fra ulike disipliner snakker om temaet, der man besøker triennalens utstillingssteder og rom, eller andre steder i byen som er relevant for triennalens diskusjon. Det kan være havnen i Oslo eller jernbanestasjonen i sentrum, innvandrerbydeler i Oslos forsteder, rommet til en au pair, sesongarbeideres innkvartering og fasiliteter, en ungdomsanstalt eller lignende.

ALTERNATIVE MEDIA

Det oppfordres til å bidra med trykksaker, dukketeater, podcaster, radio- og TV-programmer eller andre digitale media.

Kvalifikasjoner

Bidragene

Bidragene må inneholde:

Innleveringskrav og innleveringsfrist

Søknaden må sendes til post@oslotriennale.no innen 30. november 2015 kl. 13.00 norsk tid. Vi godtar kun søknader sendt på mail. Dokumenter som sendes inn etter innleveringsfristen, blir ikke godtatt som en del av søknaden.

Søknaden skal skrives på engelsk og sendes inn som en enkelt A4 PDF-fil på maksimalt 5 MB som vedlegg til e-posten. Merk filen med bidragets navn.

Bidraget blir vurdert og eventuelt valgt ut til å være en del av triennalens offisielle program av en komité bestående av OAT-representanter og sjefskuratorene i the After Belonging Agency. Hvilke assosierte prosjekter som blir valgt ut, kunngjøres i begynnelsen av februar 2016.

Dersom det skulle være tekniske problemer med innleveringen, ta kontakt med Alexandra Cruz ved Oslo arkitekturtriennale. E-post: ac@oslotriennale.no

Spørsmål om utlysningen kan sendes til ac@oslotriennale.no før 19. oktober 2015. Spørsmål og svar legges ut på www.oslotriennale.com 27. oktober 2015.