Header InResidence

Helseturisme i Dubai

DET ER ÅPENT FOR INNSPILL TIL DETTE STEDET GJENNOM UTLYSNINGEN FOR ASSOSIERTE PROSJEKTER

American Academy of Cosmetic Surgery Hospital i Dubai i De forente arabiske emirater. Etter tillatelse fra American Academy of Cosmetic Surgery Hospital.

Situasjonsbeskrivelse:

Situasjonsbeskrivelsen skal sette rammene for In Residence: Utlysning etter intervensjonsstrategier og Utlysning etter assosierte prosjekter samt åpne opp for arkitekturrelaterte spørsmål knyttet til hvert sted.

Helsetjenestediskursen dreier seg ofte om statens rolle i det offentlige helsetilbudet og det ansvaret myndighetene har for å sørge for medisinsk infrastruktur til sine innbyggere. Men idet globaliseringen gjør det enklere å sende folk rundt om i verden, dukker det opp helsetjenestetilbud der man følger forflytningsprosessens logikk på samme vis som turismen gjør, og gir behandling til “verdensborgeren”. Sykehussenteret Dubai Healthcare City (DHCC) ble grunnlagt i 2002 som en økonomisk frisone som dekker 370 mål i hjertet av byen. Senteret ble tegnet i tråd med den helsestrategien Emiratenes visepresident, statsminister og hersker har lagt, og utbyggingen skulle gjøre Dubai til et knutepunkt for “helseturisme”. Senteret skulle gi det aller beste helsetilbudet til landets innbyggere, som fikk tilbud om offentlige helsetjenester etter at en helseforsikringslov ble vedtatt i 2014. I tillegg skal senteret tiltrekke seg turister som søkte helsetjenester som en del av ferien. [1]

Sykehusområders arkitektur og urbanisme er viktige i dette prosjektet. Som direktøren for American Academy of Cosmetic Surgery Hospital i Dubai sier: «presentasjonen og auraen er like viktig som kvaliteten på tjenestene». [2] Dette strenge estetiske regimet gjennomsyrer DHCC, i alt fra tapetdesignen på venterommet, utstyret på pasientrommene og frisone-urbanismen til pressekampanjenes og de vitenskapelige merittenes retorikk. Operasjonsrom og laboratorier står side om side med VIP-rom, sju-stjerners hoteller, dekorerte interiører med utsikt til åpne områder, et damanlegg og en moské. Tanken bak arkitekturen er ikke bare at den skal tiltrekke seg en velstående kundegruppe, den skal også ha en terapeutisk funksjon, der fargesammensetninger og interiør er valgt ut for å bidra til behandlingen. [3]

Mens Dubais målgruppe er utenlandske pasienter (de tilbyr pakkeløsninger med behandling, innlosjering, et visum og forsikring), [4] fortsetter de lokale innbyggerne å reise ut av landet for å få helsetjenester, siden offentlige helsetjenester er langt dårligere enn de private, og Dubai sliter med mangel på utdannede leger og helsepersonell. [5] DHCCs andre byggefase begynte i år og skal koste 1,36 milliarder dollar. Kapasiteten skal økes med 20 000 personer, til tross for at det i dag er 30 prosent ubesatte stillinger ved DHCC. Utvidelsen skal skape nye samarbeid med utenlandske universiteter og helseinstitusjoner slik at man kan løse problemet med mangel på utdannet helsepersonell. [6]

Her baserer man seg på en bearbeidet versjon av turismens logikk, og en sirkulasjon av pasienter som søker gode behandlingstilbud til overkommelige priser. Dette gjør DHCC til et utgangspunkt for å utforske den framtredende rollen arkitekturen har fått i å skape visuelle bilder som er ment for å tiltrekke seg publikum fra hele verden.

Rapport fra stedet (en smakebit):

The State (Rahel Aima, Deepak Unnikrishnan, Ahmad Makia) om helseturisme i Dubai

Rapportene om disse stedene er bestilt fra en gruppe internasjonale arkitekter, kunstnere, journalister og andre fagpersoner. Målet med bestillingen er å utfordre forestillinger om “sted” som utelukkende dreier seg om geometriske grenser og kontekstuelle referanser. Intervensjonsstrategier og assosierte prosjekter må ikke nødvendigvis svare direkte på disse rapportene.


The State er en Dubai-basert publiserings- og redigeringsplattform der interessefeltene er postkolonialt hverdagsspråk, sør-sør-relasjoner og alternative futurismer, Dubai og bisarre fremtidsvisjoner. Deres nettutgivelser omfatter alt fra essays til musikk og andre ting. Publiseringskanalen deres gir ut seriepublikasjoner over bestemte temaer.

Rahel Aima er en Dubai-basert skribent, ansvarlig redaktør i The State og bidragsytende redaktør i The New Inquiry. Hennes interessefelt omfatter internettestetikk, ikke-vestlige futurismer og #gcccccc. @cnqmdi

Ahmad Makia er skribent, forsker og ansvarlig redaktør i The State. Han bor for tiden i Dubai, og kan finnes på Tumblr. @_makia

Deepak Unnikrishnan er skribent fra Abu Dhabi. I 2015 vant han Gwendolyn Brooks Open Mic Award. Hans arbeid har vært inkludert i WigLeafs 2015 Top 50 (very) Short Fictions, publisert av Roxane Gay. Unnikrishnan er redaktør i The State

In Residence: Stedene

Relatert program