Header ExtendedProgram

Det offisielle programmet til Oslo arkitekturtriennale vil også inkludere en rekke assosierte prosjekter – parallelle samarbeidsprosjekter og offentlige programmer – både i Oslo, Norden og verden for øvrig. Triennalens assosierte prosjekter skal bidra til å utvide perspektivene og formatene i diskusjonene som finner sted under triennalen.

For å invitere ulike aktører til å komme med forslag til assosierte prosjekter har vi organisert en utlysning. Du kan laste ned den fullstendige utlysningen etter assosierte prosjekter til triennalen (på engelsk) her.

En norsk oversettelse av utlysningen finner du her.

Relatert program