Header InResidence

In Residence er et kjent begrep i kunstverdenen: som kunstner in residence gjester og jobber man på et nytt sted over en gitt periode.

OATs In Residence-program ønsker å overføre denne arbeidsmetoden til arkitekturfeltet, og inviterer tverrfaglige team til å arbeide på og ved ti utvalgte steder – fem i Norden og fem i verden for øvrig. Hvert sted representerer et unikt emnestudium, som bærer i seg bevis på hvordan samtiden transformerer vår tilhørighet.

Det søkes om endringsforslag til de nordiske stedene gjennom triennalens In Residence: Utlysning etter tiltaksforslag. Av bidragene som kommer inn her, vil juryen velge ut fem fagteam – ett for hvert sted – som skal videreutvikle sitt forslag gjennom hele 2016. Resultatene skal stilles ut ved Nasjonalmuseet – Arkitektur under triennalen høsten 2016.

Endringsforslag til de fem utenfornordiske stedene kan sendes inn gjennom Utlysning for assosierte prosjekter. Utvalgte bidrag herfra vil bli en del av triennalens utvidede program.

Les mer om In Residence med kurators egne ord.

Relatert innhold

Relatert Program