Header InResidence

Flerkulturelle nabolag i Tensta, Stockholm

DETTE STEDET ER ÅPENT FOR TILTAKSSTRATEGIER OG ASSOSIERTE PROSJEKTER

Miljonprogrammet-leilighet i Tensta. «Restructuring Swedish Modernist Housing» ved Matti Ostling (2012). Med tillatelse fra forfatteren.

Situasjonsbeskrivelse:

Situasjonsbeskrivelsen skal sette rammene for In Residence: Utlysning etter intervensjonsstrategier og Utlysning etter assosierte prosjekter samt åpne opp for arkitekturrelaterte spørsmål knyttet til hvert sted.

I bydelene i noen av de europeiske byene som har høy innvandringstetthet, er følelsen av hjemlighet og identitet både skiftende og mangfoldig. Sveriges sosialdemokratiske regjering satte i gang et enestående byggeprosjekt da de satte seg som mål å bygge 1 000 000 boliger mellom 1965 og 1974. Tiltaket samsvarte godt med politikk og ambisjoner i andre land og byer i Europa, men ingen matchet svenskene når det kom til antall ferdigstilte enheter. Ambisjonen var å få bukt med boligmangelen i voksende svenske byer. Bydelen Tensta nordvest for Stockholm sentrum er en av bydelene som ble en del av dette Miljonprogrammet, i likhet med utkantbydeler i Gøteborg og Uppsala. Tensta ble opprinnelig planlagt for arbeiderklassefamilier, men ifølge «Reports from New Sweden» har 90 prosent av innbyggerne nå innvandrerbakgrunn. [1]

Det ensartede landskapet ble bygget med blokker omgitt av grøntområder for fotgjengere og standardiserte leiligheter med to og tre soverom, opprinnelig bygget for svenske familier (ifølge Erik Stenberg). Siden har området blitt overtatt av en mer variert beboersammensetning. [2] Mangelen på infrastruktur og servicetilbud som preget bydelen i begynnelsen, har stadig blitt utbedret, både etter initiativ fra myndighetene og takket være lokale nettverk- og nabolagsforeninger. Det opprinnelige uttrykket fra modernistperioden på 1960- og 70-tallet har blitt brutt opp, blant annet med en flora av parabolantenner. Disse beriker nærområdet med dempede lyder og bilder fra TV-kanaler fra fjerne land og skaper et nytt flernasjonalt landskap. Det nye preget skaper noen arkitektoniske utfordringer. I hvilken grad makter de opprinnelige omgivelsene og boligløsningene å ta opp i seg mer rikholdige uttrykk?

Sett i en politisk kontekst, der Europa og Skandinavia er i endring og vi står ovenfor økt migrasjon og flyktningkrise, byr boligområder som Tensta på gode muligheter til å diskutere hvordan arkitektur og urbanisme kan bidra til bedre integrering. Ved å se tilbake på Tensta og en satsing der originale ambisjoner for velferdsstaten ble realisert, kan vi åpne for diskusjoner om dagens boligpolitikk og eierskap til egen bolig, integrering og fellesskapsløsninger. Dette er nyttig med hensyn til tilpasning av eksisterende bydeler til en ny tid og framtidig byplanlegging. [3]

Rapport fra stedet (en smakebit):

Ahmet Ögüt and Emily Fahlén om flerkulturelle nabolag i Tensta, Stockholm

Rapportene om disse stedene er bestilt fra en gruppe internasjonale arkitekter, kunstnere, journalister og andre fagpersoner. Målet med bestillingen er å utfordre forestillinger om “sted” som utelukkende dreier seg om geometriske grenser og kontekstuelle referanser. Intervensjonsstrategier og assosierte prosjekter må ikke nødvendigvis svare direkte på disse rapportene.


Ahmet Ögüt er en sosiokulturell initiativtaker, kunstner og foreleser. Han jobber gjennom ulike kanaler, og hans siste separatutstillinger er Forward!, Van Abemuseum, Eindhoven og Happy Together: Collaborators Collaborating på Chisenhale Gallery i London. Ögüt ble tildelt Visible Award for the Silent University og Future Generation Art Prizes spesialpris ved Pinchuk Art Center i Ukraina. Han var med og representerte Tyrkia i den 53. Veneziabiennalen sammen med Banu Cannetoglu (2009).

Emily Fahlén jobber som formidler ved Tensta konsthall i Stockholm. Hennes kjerneverdi og metode er samarbeid, og hun administrerer både lokale og internasjonale prosjekter, der hun arbeider i grenselandet mellom administrasjon, kuratering og pedagogikk. Hun er også koordinator for The Silent University Stockholm, en autonom kunnskapsplattform for flyktninger, asylsøkere og migranter.


In Residence: Stedene

Relatert program