oslo flyfoto sv

OAT - medlemmer og assosierte medlemmer

Oslo arkitekturtriennale er en ideell forening med medlemmer på to nivåer. Medlemmene er alle viktige institusjoner innenfor arkitektur- og byutviklingsfeltet i Norge.

Les mer om OAT som organisasjon her.

Foreningens medlemmer

Assosierte medlemmer