Header OnResidence

On Residence-programmet er ett av triennalens to hovedprogrammer. Det skal ta for seg og analysere hvordan arkitektur, med dens stedlige, estetiske, tekniske og sosialpolitiske konsekvenser, påvirker oss og omgivelsene våre i en tid hvor vår tilhørighet stadig utfordres og endres.

Programmet skal samle og se på et vidt spekter av elementer innen arkitekturen, og dokumentere hvordan våre stedlige rammebetingelser — fysiske omgivelser, lover og regler, teknologi, markedsmekanismer og objekter — er med på å endre hvordan vi lever og bor når vi er i forflytning. Programmet vil blant annet se på temaer som flyktningestrømmer, migrasjon og bostedsløshet; nye former for familieeliv og fremmedhet; klimaflyktningesituasjonen; turisme og nye teknologier som fremmer ulike delingsøkonomier.

On Residence skal i hovedsak fokusere på fem områder: Technologies of a Life in Transit, Furnishing After Belonging, Markets and Territories of the Global Home, Borders Elsewhere og Sheltering Temporariness.

Funn fra On Residence-programmet skal presenteres og utforskes blant annet i triennalens hovedutstilling After Belonging: On Residence ved Norsk design- og arkitektursenter (DOGA), en konferanse og en publikasjon som utgis ved åpningen av triennalen.

RELATERT PROGRAM