Header InResidence

Border Definition in Oslo Airport Gardermoen

DET ER ÅPENT FOR TILTAKSSTRATEGIER OG ASSOSIERTE PROSJEKTER

Duty Free Shop at Oslo Airport Gardermoen, Ryszard Parys (2014). Courtesy of the author.

Situasjonsbeskrivelse:

Situasjonsbeskrivelsen skal sette rammene for In Residence: Utlysning etter intervensjonsstrategier og Utlysning etter assosierte prosjekter samt åpne opp for arkitekturrelaterte spørsmål knyttet til hvert sted.

Flyplassers arkitektur, landskap og urbanisme legemliggjør skillelinjene og grensene mellom nasjonalstatenes ulike sosialpolitiske, økonomiske og estetiske forhold. I så måte har flyplassen en todelt rolle: På den ene siden filtrerer flyplassens avgrensede rom folk ut og inn av landet, og definerer dermed de reisendes tilhørighet til en spesifikk politisk, sosial og juridisk status. På den andre siden regulerer flyplassen gjennom bagasjekontroll og avgifter flyten av de reisendes eiendeler, eiendeler som skal være med de reisende inn i landet.


Oslo Lufthavn Gardermoen ligger omlag 50 kilometer fra Oslo sentrum. Flyplassen er under videre utbygging med en arealmessig utvidelse på nærmere det dobbelte av i dag. Siden åpningen har antallet reisende vært jevnt økende, med 24 269 287 passasjerer i 2014. Om lag en tredjedel av de reisende er turister. [1] Designmessig kjennetegnes Gardermoen ved en bruk av nordiske temaer, der bruken av tre i flyplassinteriøret – selv kontorenes forretningsmessige glassfasade er dekket med trepersienner – er i dialog med et omhyggelig bearbeidet landskap som lager en glidende overgang mellom flyplassen og den omkringliggende barskogen og lupineskogen. [5] Idet man går inn, går man gjennom et av de største taxfree-hallene i Europa. Når man forlater området, passerer man toppmoderne sikkerhetsutstyr, med ulike typer skannere som skal virke mindre aggressive overfor de reisende. [3]


Blant de reisene finnes det også et visst antall “ulovlige innvandrere”[2] som har fått avslag etter å ha oppholdt seg bare få meter fra flyplassen under søknadsperioden, på de nedlagte militærbrakkene på Politiets utlendingsinternat på Trandum. [4] Senteret består av bygningsmassen til den gamle militærflyplassen og er vokst sammen med Gardermoen og hotellene rundt. Man kan si at flyplassens “urbanisme” rent strategisk skal gi en varm velkomst til reisende og turister, samtidig som den er åsted for en juridisk utvisning av innvandrere. Til tross for Gardermoen nordiske arkitektoniske drakt er flyplassen også en scene for en konflikt mellom suvereniteter. Blant annet har Gardermoen innført såkalt “pre-clearance”. Dette innebærer forhåndskontroll av reisende som skal direkte til USA, i samarbeid med amerikanske toll- og grensemyndigheter. [6]

Innenfor Oslo Lufthavns område kan vi utforske den moderne bruken av estetikk og teknologi i de rommene som noen for noen er et hjem, for andre er transittområder og for atter andre er utilgjengelige.

Rapport fra stedet (en smakebit):

James Bridle om Grenseoverganger ved Oslo Lufthavn Gardermoen

Rapportene om disse stedene er bestilt fra en gruppe internasjonale arkitekter, kunstnere, journalister og andre fagpersoner. Målet med bestillingen er å utfordre forestillinger om “sted” som utelukkende dreier seg om geometriske grenser og kontekstuelle referanser. Intervensjonsstrategier og assosierte prosjekter må ikke nødvendigvis svare direkte på disse rapportene.

The Aresti Catalogue is a series of figures which describe the movements of aircraft during aerobatic displays. Devised in the mid-20th Century by the Spanish aviator Colonel José Luis Aresti Aguirre, they are a method for abstracting a complex series of movements in space, which take place within the fixed three-dimensional volume of the display zone, but can be redeployed anywhere. Acting as both flight plan and basis for competition scoring, they are descriptive and prescriptive at the same time: a system for visualising complexity, and for judging it. They stand in for visualisations of all kinds of complex human-machine and human-social interactions, literalised and judged at the moment of performance; a choreography of a network event.

In contrast to the abstraction of the Aresti Catalogue, the processes and techniques of Air Crash Investigation seek to approach through forensic study an approximation of the truth; an understanding of systemic failures which produce a catastrophe. This kind of investigation may also be read as a form of augury and haruspicy: the inspection of the flight paths and entrails of birds, in order to comprehend the past, and predict the future.

The path taken by the businessman and the migrant, the tourist and the refugee, involve the same physical actions and take place within the same bounded architectures, but traverse radically different cognitive, legal, and social spaces. Their experience, status, and reception are all similarly mediated by different technological and institutional systems.

At Gardermoen (IATA Code: OSL), I will use the language and graphics of the Aresti Catalogue, and the processes and techniques of Air Crash Investigation, to understand, explore, visualise and critique the architecture, systems, and processes of the International Airport. In an increasingly borderless world, these so-called “non-places” of international transit become the most concrete places of all, reifying and making visible national policy, surveillance culture, and the ebbs and flows of migratory journeys.

James Bridle er kunstner, skribent og forlegger med base i London. Han skriver om litteratur, kultur og nettverk for ledende magasiner og aviser, blant annet Wired, Domus, Cabinet, The Atlantic, The New Statesman, The Guardian, The Observer med flere, både på trykk og på nettet. Som kunstner har Bridle stilt ut over hele verden og på Internett. Han underviser jevnlig ved universiteter, på konferanser og forskjellige arrangementer. Hans forskningsprosjekt The New Aesthetic Research Project har skapt debatt og ført til nye og tverrfaglige kreative samarbeid. Arbeidene hans finnes blant annet på http://booktwo.org.

In Residence: Stedene

Relatert program