Header InResidence

Minilagerbygninger i New York

DET ER ÅPENT FOR INNSPILL TIL DETTE STEDET GJENNOM UTLYSNINGEN ETTER ASSOSIERTE PROSJEKTER

Manhattan Mini Storage-bygningen i New York City. Brett Beyer (2015). Med tillatelse fra forfatteren.

Situasjonsbeskrivelse:

Situasjonsbeskrivelsen skal sette rammene for In Residence: Utlysning etter intervensjonsstrategier og Utlysning etter assosierte prosjekter samt åpne opp for arkitekturrelaterte spørsmål knyttet til hvert sted.

Både oppblomstringen av og de typologiske endringene minilagerbygninger fører med seg, kan tolkes som uttrykk for og eksempler på endringer i måten vi i dag forholder oss til objekter på. Disse endringene gjelder alt fra raske hjemleveringer og netthandelsplattformer til ny produksjonsteknologi i forbindelse med 3D-printing til hjemmebruk – nyvinninger som påvirker hjemmet vårt og den infrastrukturen hjemmet er avhengig av. Minilager-bransjen har mer enn 30 avdelinger på Manhattan, og er dermed i aller høyeste grad levende i USAs finanshovedstad. Og den kommer til å utvikle seg like raskt som eiendomsprisene. [1]

Opprinnelig rettet minilager-bransjen seg mot velstående forstadshusholdninger og var en løsning knyttet til behovet for å flytte til mer tettbygde områder. Som Jesse M. Keenan fra CURE forklarer, har en akselerasjon i antall boligbytter – som en følge av et stadig mer dynamisk jobbmarked – forandret privatlagerbransjens profil. I økende grad tilbyr den tjenester til unge arbeidstagere som flytter hyppig innenfor storbynettverkene. [2] Disse infrastrukturene, med ryddige korridorrekker og ensfargede metalldører, er ikke lenger forbeholdt den ubrukte overfloden fra et velstående forstadsliv, den rommer også gjenstander som brukes i dagliglivet. Lagringsenhetenes omfang varierer fra skapstørrelse til garasjestørrelse, og mange minilagre er åpne døgnet rundt hele året. De utfyller nå den hjemlige sfære på svært ulike vis – fra et ekstra skap halvveis til jobben til et arbeidsrom utenfor hjemmet. Begge er de tilsvar til tendenser til overforbruk og usikre boforhold. Bygningene, som før lå spredt utover i forstedene, har blitt avløst av store volumer plassert på strategiske steder i byen. Men disse bygningene er også underlagt eiendomsmarkedets logikk, hvor de fungerer som kapitallagre. Nye lagringstrender flettes sammen med ny arkitektur og endrede plasseringsmønstre for lagerbygningene, og blir understøttet av aggressive mediekampanjer.

Dette caset undersøker lagringsenhetenes overlappende funksjoner innenfor hjemlige nettverk og den todelte betingelsen som dermed dukker opp: for det første at man kan beholde sine eiendeler til tross for stadige boligbytter, og for det andre at uansett hvor lenge man bor i en bolig, så kommer eiendelene til å være i sirkulasjon så lenge de kan lagres.

Rapport fra stedet (en smakebit):

Jill Magid om minilagerbygninger i New York

Rapportene om disse stedene er bestilt fra en gruppe internasjonale arkitekter, kunstnere, journalister og andre fagpersoner. Målet med bestillingen er å utfordre forestillinger om “sted” som utelukkende dreier seg om geometriske grenser og kontekstuelle referanser. Intervensjonsstrategier og assosierte prosjekter må ikke nødvendigvis svare direkte på disse rapportene.

Jill Magid. Avvist Yale MFA-søknad, inkludert et tomt, gråpapirpakket lysbildebrett med returstempel, 1998. Lagret siden 2000 i enhet 3F21 hos Uncle Bob's Self Storage på New Milford, CT. Total kostnad for oppbevaring frem til i dag: $20,1090.

Jill Magid, født 1973, er en New York-basert kunstner og forfatter. Hun har holdt separatutstillinger på Museo der Arte Zapopan i Guadalajara, South London Gallery, London, Berkeley Museum of Art i California, Tate Modern i London, Whitney Museum of American Art i New York, Stedelijk Museum Bureau Amsterdam, Yvon Lambert i Paris og New York, Gagosian Gallery i New York og etterretningstjenesten i Nederland. Magid har bidratt til biennalene i Liverpool, Bucuresti, Singapore, Incheon og Gøteborg samt til Performa-biennalen. Hun har opptrådt på The Museum of Modern Art i new York, New Museum i New York og South London Galleri. Magid har skrevet fire noveller. Hun er representert på Until Then i Paris, Labor i Mexico City og RaebervonStenglin i Zürich. Manhattan Mini-Storage building in New York City, Brett Beyer (2015).

In Residence: Stedene

Relatert program