Header InResidence

Tekno-religiøse samfunn i Lagos

DET ER ÅPENT FOR INNSPILL TIL DETTE STEDET GJENNOM UTLYSNINGEN FOR ASSOSIERTE PROSJEKTER

The Redeemend Christian Church of God holder sin årlige samling i teltet sitt, i nærheten av Mowe i utkanten av Lagos (ca. 2013). Opphavsrett: Robin Hammond / National Geographic.

Situasjonsbeskrivelse:

Situasjonsbeskrivelsen skal sette rammene for In Residence: Utlysning etter intervensjonsstrategier og Utlysning etter assosierte prosjekter samt åpne opp for arkitekturrelaterte spørsmål knyttet til hvert sted.

Kommunikasjonsteknologi står sentralt når dagliglivet i Lagos, Nigeria er i ferd med å redefineres – den forvandler byrommene, det urbane landskapet og arkitekturen. Religiøse forsamlinger har også tatt i bruk kommunikasjonsteknologi som verktøy for både å formidle og å samle folk, i håp om å nå ut til stadig større tverrnasjonale menigheter. Enkelte menigheter har oppgradert sin religionsutøvelse og utnytter teknologien for å få mest mulig ut av den effekten store seremonier har som åndelig formidling i seg selv. Seremoniene kringkastes så de kan høres og sees via ulike teknologiske kanaler. [1] Økningen i båndbredde og den utstrakte bruken av mobiltelefoner og nettbrett i landene sør for Sahara har skapt nye forventninger til regionen, og dessuten gitt en voksende entusiasme som har blitt tatt i ulike formåls tjeneste, derunder religion.

Blant disse religiøse gruppene har karismatiske pinsebevegelser (en internasjonal bevegelse innenfor kristendommen) opplevd en enestående vekst. De har økt sitt nærvær i landene sør for Sahara eksponentielt de siste tjue årene. Uansett om det er store haller der man holder messer for tusener, små garasjer som er utsmykket med pyntegardiner og lysarmaturer eller midlertidige teltstrukturer, tar religiøse rom i bruk eksisterende bygninger på nye vis. De dukker også opp som nye bygninger. Arkitekturen til disse forsamlingsstedene forvandler ikke bare det fysiske landskapet til byen rundt, de må kanskje også forstås som overgangsplattformer. [2] Med alt fra video- og lydopptak fra seremoniene til nettstrømming og TV-misjonering bruker man i økende grad teknologi for å fremme åndelig og sosial samling. [3]

Fysiske og digitale rom får uttrykk i de arkitektoniske og urbane nettverkene som undersøkes her, i og med at disse nettverkene skaper nye former for forsamlinger og sosiale bånd som gjennomsyrer byene, og i siste instans strekker seg inn i moderne boligområders lukkede rom.

Rapport fra stedet (en smakebit):

Emeka Ogboh om teknoreligiøse samfunn i Lagos

Rapportene om disse stedene er bestilt fra en gruppe internasjonale arkitekter, kunstnere, journalister og andre fagpersoner. Målet med bestillingen er å utfordre forestillinger om “sted” som utelukkende dreier seg om geometriske grenser og kontekstuelle referanser. Intervensjonsstrategier og assosierte prosjekter må ikke nødvendigvis svare direkte på disse rapportene.

Emeka Ogboh jobber i hovedsak med lyd og bilde for å utforske måter å forstå byens kosmopolitiske rom og særtrekk. Hans arbeid formidler i hovedsak en bred tilnærming til lytting og hørsel, og hans lydopptak betrakter også byenes historie og lydmessige infrastruktur, og da særlig Lagos i Nigeria. Lagos-opptakene er samlet i en portefølje med navnet Lagos Soundscapes, som er blitt installert i ulike sammenhenger. Ogboh har stilt ut både i Nigeria og ved ulike internasjonale arenaer, inkludert den 56. Veneziabiennalen; the Centre for Contemporary Art, Lagos; Dak’Art Biennale, The Louisiana Museum of Modern Art, Danmark, Seattle Art Museum, Seattle; Museum of Contemporary Arts Kiasma, Helsinki og Rauternstrauch-Joset-Museum, Cologne. Ogboh er mottaker av DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) stipend i 2014, og medgrunnlegger av the Video Art Network Lagos.


In Residence: Stedene

Relatert program